به پرداخت ملت شانزدهمین شرکت پرداخت الکترونیک جهان

براساس آخرین گزارش منتشره از نشریه نیلسون ریپورت (سپتامبر 2018)، شرکت به پرداخت ملت در بین 150 شرکت بزرگ بین المللی حوزه پرداخت الکترونیک، با فعالیت خود طی سال 2017 رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت به پرداخت ملت، نشریه معتبر نیلسون ریپورت در شماره 1139 خود مهم ترین پذیرنده های پرداخت سطح بین الملل را معرفی کرده به طوری که در بین 150 پذیرنده برتر، به پرداخت ملت با 4 پله صعود جایگاه شانزدهم بین المللی در صنعت پرداخت الکترونیک جهان را کسب کرد .

قابل ذکر است به پرداخت ملت طی چندین سال اخیر جایگاه نخست در حوزه پرداخت الکترونیک خاورمیانه و کشور را به خود اختصاص داده و با بیش از 3/5 میلیارد تراکنش سالانه از رتبه بیستم به جایگاه شانزدهم بین المللی در این صنعت صعود کرده است.