آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ 254918 و شناسۀ ملی 10102952412

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام)، مورخ 1397/04/16 و مجوز شمارة 003-402239/974 مورخ 1397/01/26 و تمدیدیه شماره 006-402239/975 مورخ 1397/03/19 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 950.000.000.000 ریال به مبلغ 1.450.000.000.000 ریال، منقسم به 1.450.000.000 سهم 1.000 ریالی به‌شرح زیر افزایش یابد:

1) سرمایه فعلی شرکت: 950.000.000.000 ریال

2) مبلغ افزایش سرمایه: 500.000.000.000 ریال

3)مبلغ سرمایه پس از افزایش: 1.450.000.000.000 ریال

4) ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال

5) تعداد سهام عرضه شده: 500.000.000 سهم

6) نوع سهم: عادی با نام

7) محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد :
500.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

8) موضوع افزایش سرمایه: نوسازی پایانه های قدیمی، توسعه و بازسازی دستگاه های پوز مستقر در جایگاه های سوخت و همچنین مدل سازی سوئیچ قدیمی و جایگزینی آن.

9) به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1379/04/16 تعداد 52 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق¬تقدم¬های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق-تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10) سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه:
الف) به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
ب) به سامانه اینترنتی www.mybourse.info مراجعه و فرم مربوطه را پرینت نمایند.

11) مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

12) سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق¬تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

• سهامدارانی که به‌ موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره 34/84197852 این شرکت نزد بانک ملت شعبه کندوان انقلاب واریز و رسید بانکی مربوطه را به‌انضمام گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به صندوق پستی 311-13185 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به آدرس تهران خیابان شهید کلاهدوز خیابان دیباجی جنوبی کوچه مژگان پلاک 2 امور سهام تحویل و رسید دریافت نمایند.

• سهامدارانی که به ‌موجب گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به صندوق پستی 311-13185 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به آدرس تهران خیابان شهید کلاهدوز خیابان دیباجی جنوبی کوچه مژگان پلاک 2 امور سهام تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر : عدم ارسال مستندات یاد‌شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

14) حق‌تقدم¬ سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش، پس از کسر هزینه¬ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

• مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش¬یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن¬ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

• با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.

• سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.behpardakht.com مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 27310000 تماس حاصل نمایند.

• گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.behpardakht.com و سامانۀ جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.
هیئت مدیره شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام)