فرصت یکماهه کاربران اپلیکیشن سکه " به پرداخت ملت " برای استفاده از امتیازها

امتیازات درون ‌برنامه‌ایی اپلیکیشن سکه " به پرداخت ملت " در پایان تیرماه خاتمه می یابد. به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، طرح امتیازی درون برنامه ایی اپلیکیشن سکه به پرداخت ملت تا پایان تیر ماه خواهد بود و از آن پس کاربران محترم سکه" به پرداخت ملت " تا پایان مرداد ماه سال جاری به مدت یک ماه فرصت تبدیل امتیازات خود را خواهند داشت. اپلیکیشن سکه به پرداخت ملت برای ماههای آینده طرحهای انگیزشی و اختصاصی برای کاربران عزیز در نظر دارد،که می توانید برای شرکت در این طرحها تا پایان مرداد ماه امتیازات خود را تبدیل نمایید.