بیشترین افزایش سهم از بازار، برای به پرداخت ملت

با تاکید بر آمار شهریور شاپرک اعلام می شود

بیشترین افزایش سهم از بازار، برای به‏پرداخت ملت

به پرداخت ملت با عملکرد خود در شهریور ماه نیز توانست بالاترین سهم معادل 21/08 درصد از تعداد تراکنش ها و همچنین بالاترین سهم مبلغ تراکنش ها معادل 24/73 درصد از بازار را به خود اختصاص داده و همچنان به صدرنشینی خود در این صنعت استمرار بخشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت به پرداخت ملت، بر مبنای آمار منتشر شده شاپرک که از عملکرد شرکت های PSP و نظام پرداخت کشور در شهریور 97 اعلام شد؛ به پرداخت ملت علاوه بر کسب بیشترین سهم ازتراکنش و مبلغ بازار توانسته است با پوشش 23/24 درصدی تعداد تراکنش با رشدی معادل 0.14 درصد واخذ 24/72 درصد از مبالغ کارتخوان های فروشگاهی نیز بیشترین سهم بازار را در اختیار گیرد و همچنان در جایگاه اول صنعت پرداخت الکترونیک کشور بایستد.

قابل ذکر است؛ به پرداخت ملت همچنان با پوشش 25/64 درصد از بازار تراکنش های خرید به عنوان بالاترین دارنده سهم مبلغی این بخش به شمار می رود. البته این شرکت نیزتوانست با سهم 22/90 درصدی خود از تعداد تراکنش های خرید با رشدی معادل 12 درصد بیشترین سهم صنعت را در شهریور ماه سال جاری به خود اختصاص دهد.