ارائه راهکار برای اشخاص حقیقی

طرح تخفیف بر روی پوزهای فروشگاهی

به پرداخت ملت با استفاده از تکنولوژی روز دنیا موفق به ایجاد قابلیت جدیدی بر روی دستگاه‌های کارتخوان شده است. در این طرح با توجه به درخواست پذیرندگان، قابلیت تخفیف وهمچنین میزان تخفیف بر روی دستگاه‌های کارتخوان مشخص می‌گردد. مشتریان گرامی می توانند با کشیدن کارت‌های عضو شتابی خود بر روی دستگاه‌های کارتخوان با این قابلیت، از تخفیفات بهره‌مند گردند.